HONDA JAZZ 1.5 V+ I-VTEC AB/ABS ปี2014

เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  • สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
  • ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
  • สมุดเกษตรกร หรือโฉนดที่ดินทำกิน(สำหรับเกษตรกร)
สอบถามรายละเอียด